Procedura uszlachetniania czynnego

W tym miejscu można poruszać tematy związane z: Procedurą składu celnego, Procedurą uszlachetniania czynnego, Procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, Procedurą odprawy czasowej , Procedurą uszlachetniania biernego.

Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez Duszka » 13.09.2009 11:03:47

Procedura uszlachetniania czynnego, będąca gospodarczą procedurą celną, stosowana jest do towarów niewspólnotowych, które wprowadzane są na obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich określonym procesom uszlachetniania takim jak obróbka, przetwarzanie czy naprawa towarów.
Procedura uszlachetniania czynnego występuje w dwóch podstawowych systemach:systemie zawieszeń i systemie ceł zwrotnych.
Wobec towarów objętych procedurą w systemie zawieszeń nie pobiera się należności przywozowych i nie stosuje się wobec nich środków polityki handlowej, aż do chwili gdy towary te zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty, w postaci gotowych wyrobów zwanych produktami kompensacyjnymi.
Towary objęte procedurą w systemie ceł zwrotnych są najpierw dopuszczane do obrotu co wiąże się z poborem należności przywozowych oraz z zastosowaniem środków polityki handlowej. Następnie należności te mogą zostać zwrócone lub umorzone, na wniosek osoby korzystającej z procedury, jeżeli towary zastaną wywiezione poza obszar celny Wspólnoty, w postaci produktów kompensacyjnych.
Procedura uszlachetniania czynnego poprzez wprowadzenie w ramach obu systemów szczególnych sposobów realizowania procedury czyni ją elastyczną, a tym samym zapobiega trudnościom jakie mogą wystąpić podczas jej przebiegu, często pojawiającymi się niezależnie od osoby korzystającej z procedury, w takich sytuacjach procedura może być realizowana przez:
- wytwarzanie produktów kompensacyjnych z towarów ekwiwalentnych, nazywane także "obrotem ekwiwalentnym"
- uprzedni wywóz - tj. wywóz ze Wspólnoty produktów kompensacyjnych wytworzonych z towarów ekwiwalentnych przed przywozem towarów przeznaczonych do uszlachetniania
- czasowy wywóz produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym w celu poddania ich uzupełniającym procesom uszlachetniania poza obszarem celnym Wspólnoty, w ramach procedury uszlachetniania biernego
- zastosowanie wobec produktów kompensacyjnych pierwotnie wywiezionych lub powrotnie wywiezionych w związku z procedurą uszlachetniania czynnego, odpowiednich regulacji dotyczących zwolnienia od należności przywozowych towarów powracających
- poddanie towarów niewspólnotowych procesom uszlachetniania w ramach procedury uszlachetniania czynnego i zgodnie z jej warunkami, w pomieszczeniach składu celnego
- objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego, na warunkach określonych dla tej procedury, podczas ich pozostawania w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.
Zasadą jest, że wybór sposobu realizowania procedury spośród wymienionych powyżej trybów, należy do osoby ubiegającej się o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.
Pozwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego
Korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego.
Pozwolenie określa warunki stosowania procedury i wydawane jest na wniosek osoby, która dokonuje procesu uszlachetniania lub, która organizuje ten proces. Wniosek o wydanie pozwolenia, składa się do organu celnego właściwego ze względu na miejsce, w którym będą prowadzone lub przechowywane księgi handlowe lub miejsca, gdzie będzie dokonywany proces uszlachetniania. Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzór pozwolenia określony został w załączniku nr 67 do RWKC.
Objęcie procedurą
Towary niewspólnotowe powinny zostać zgłoszone do procedury uszlachetniania czynnego albo w systemie zawieszeń albo w systemie ceł zwrotnych. Zgłoszenie celne powinno nastąpić w jednym z urzędów objęcia, określonych w pozwoleniu.
Przebieg procedury
Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego powinny być poddane procesom uszlachetniania, takim jak: obróbka towarów (w tym składanie, montaż lub instalowanie ich w innych towarach), przetwarzanie lub naprawa towarów (w tym odnawianie i porządkowanie) a także wykorzystywanie towarów niewchodzących w skład produktów kompensacyjnych, ale umożliwiających lub ułatwiających ich uzyskanie, nawet jeżeli zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie.
Zakończenie procedury
Procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń kończy się gdy produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym zostaną powrotnie wywiezione lub otrzymają inne dopuszczalne przeznaczenie celne.
W przypadku systemu ceł zwrotnych formą zakończenia procedury jest dokonanie wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym lub umieszczenie ich, w celu powrotnego wywozu pod procedurą tranzytu, procedurą składu celnego, procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń lub procedurą odprawy czasowej, bądź też umieszczenie tych towarów w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym.
Rozliczenie procedury
Po upływie terminu zakończenia procedury należy przedstawić we właściwym urzędzie celnym rozliczenie procedury w ramach systemu zawieszeń które polega w szczególności na stwierdzeniu czy, i ewentualnie w jakiej wysokości, powstaje dług celny. Posiadacz pozwolenia samodzielnie dokonuje rozliczenia procedury i przedkłada jego wyniki w urzędzie kontrolnym w terminie 30 dni po upływie terminu do zakończenia procedury. W uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą przedłużyć ten termin nawet jeżeli już upłynął. W wyjątkowych przypadkach urząd kontrolny może sam dokonać rozliczenia procedury. Zasadniczo procedura w systemie zawieszeń jest traktowana jako procedura bez pobierania należności przywozowych, w której nie powstaje dług celny. Dług celny powstaje jednak, jeżeli towary nie zostaną powrotnie wywiezione lecz zostaną dopuszczone do swobodnego obrotu albo jeżeli stwierdzone zostały nieprawidłowości w przebiegu procedury np. naruszenie obowiązków wynikających z procedury.
O zwrot lub umorzenie należności przywozowych w ramach systemu ceł zwrotnych można wnioskować pod warunkiem, że produkty kompensacyjne zostaną faktycznie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty albo otrzymają nowe dopuszczalne przeznaczenie celne. Przy tym należy spełnić wszystkie warunki dla prawidłowego przebiegu procedury uszlachetniania czynnego.
Kwota należności przywozowych podlegająca zwrotowi lub umorzeniu określana jest na podstawie ilości produktów kompensacyjnych, które rzeczywiście zostały wywiezione albo którym zostało nadane nowe dopuszczalne przeznaczenie celne, o ile nie stwierdzono nieprawidłowości w przebiegu procedury np. poprzez naruszenie obowiązków.
Wniosek o zwrot lub umorzenie należności przywozowych należy złożyć do urzędu kontrolnego najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie terminu zakończenia procedury. W uzasadnionych okolicznościach organy celne mogą przedłużyć ten termin nawet jeżeli już upłynął.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Posiadaczka pozwolenia na 5100 -uszl. czyn. w sys. zawieszeń

Postprzez agentka83 » 28.07.2010 10:00:40

Witam wszystkich czytelników,

niedawno (bo zgoła pół roku temu) uzyskałam od OC pod który podlegam pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.
Nie wymagało to znacznych nakładów pracy, a zyski dla firmy są niebotyczne.

Przywożę towar nieunijny, około 50% z każdej przesyłki jest zwolniona z należności celno - podatkowych (oczywiście pod warunkiem, że tę przetworzoną=uszlachetnioną część wywiozę poza teren UE).

Każdemu, kto się waha lub szuka pomysłu na zaoszczędzenie nawet kilku tysięcy EUR na jednej przesyłce, gorąco polecam 5100.


Pozdrawiam

Agentka83 :D
agentka83
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 70
Dołączył(a): 11.06.2010 12:24:37
Lokalizacja: Pomorze

Postprzez agentka83 » 07.10.2011 11:00:12

pytanie...

czy są jakieś towary, które nie nogą być zgłoszone pod ta procedurą???

Pytam z czystej babskiej ciekawości.
Monika
agentka83
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 70
Dołączył(a): 11.06.2010 12:24:37
Lokalizacja: Pomorze

Re: Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez Palikij » 28.05.2014 13:12:00

Witam,
w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne system zawieszeń w polu dotyczącym transferu mam wpisany kod "3" - transfer do urzedu wyprowadzenia w celu powrotnego wywozu odbywający się z zastosowaniem procedury celnej.
W polu "urzędy celne" - urzędem zakończenia jest urzad celny w Polsce któremu miejscowo podlegamy.
Pytanie: czy przy powortnym wywozie urzędem celnym wyprowadzenia (pole 29)jest urząd celny polski któremu miejscowo podlegamy (wpisany w pozwoleniu jako UC zakończenia), i wówczas koniecznie T1? Czy możemy robic powrotny wywóz bez T1, a urzędem wyprowadzenia będzie urzad w którym towar opuszcza granice UE?
Palikij
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 5
Dołączył(a): 29.12.2010 10:02:57

Re: Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez agentka83 » 28.05.2014 13:58:24

Domyślam się, że Twój urząd zakończenia (z pozwolenia), urząd pod który podlegasz i urząd w którym towar opuszcza obszar celny UE (urząd wyprowadzenia) to jedna i ta sama jednostka (OC/UC)?

Jeśli tak, to nie ma konieczności sporządzania T1.

Skoro towar został zgłoszony do procedury wywozu we właściwym miejscowo urzędzie i jest on również urzędem wyprowadzenia, to rozpoczynanie procedury tranzytu jest wg mnie bezzasadne. Nie następuje przemieszczanie się towaru nieswspólnotowego po terenie UE, wiec nie ma czego zabezpieczać...
Monika
agentka83
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 70
Dołączył(a): 11.06.2010 12:24:37
Lokalizacja: Pomorze

Re: Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez Palikij » 28.05.2014 20:47:16

Dziękuje za odpowiedź agentka83.
nie, UC zakończenia z pozwolenia to Mielec, natomiast urzędem celnym wyprowadzenia jest Hamburg.
Ale zgodnie z pozwoleniem, transfer towarów do urzędu wyprowadzenia w celu powrotnego wywozu odbywa się z zastosowaniem procedury celnej,a procedura powrotnego wywozu zostaje zakończona gdy towar faktycznie opuszcza obszar UE.
Dlatego zastanawiam się czy powrotny wywóz można zrobić tylko na EX, czy też należy wystawiać T1 ?
Palikij
Palikij
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 5
Dołączył(a): 29.12.2010 10:02:57

Re: Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez agentka83 » 29.05.2014 08:23:28

W praktyce to wygląda tak:
W OC/UC Mielec zgłaszasz towar to wywozu (ESC, z procedurą 3151, którą zaczynasz i kończysz w Mielcu). Następnie procedura eksportu zostaje zakończona, przez rozpoczęcie tranzytu (mamy potwierdzenie eksportu, komunikat IE599). Tranzyt jest z docelowym miejscem zamknięcia w Hamburgu.
Co do zasady (w praktyce) te towary które na T1 przyjechały na T1 wyjeżdżają.

Rozumiem, że chcesz rozpocząć eksport w Mielcu z zakończeniem (wyprowadzeniem) w Hamburgu? Z całkowitym pominięciem procedury tranzytu?

Skoro w pozwoleniu masz, że urzędem zakończenia jest urząd w Mielcu, to tam musi nastąpić zamknięcie eksportu (procedury wywozu), a z Mielca do Hamburga musisz jakoś towar dostarczyć... na innej procedurze celnej.
Tranzyt jest taką właśnie procedurą. Ona sprawia, że towar niewspólnotowy, który wywozisz pozostaje pod dozorem celnym do czasu jego fizycznego wywiezienia (zakończenia/zamknięcia tranzytu).
Czyli urząd zabezpieczy całą drogę celną przesyłki, mając pewność, że on faktycznie zostanie z obszaru UE wywieziony.

Reasumując... Tak, musi być T1 :)

PS Zastanawiam się, jak by to wyglądało, gdyby urzędem zakończenia (wg pozwolenia) był Hamburg... pozwolenie pojedyncze... Hm... trzeba by było się dopytać w Informacji celnej lub lokalnym RPC. Ale podejrzewam, że wtedy transfer musiał by się odbywać przy użyciu innych dokumentów/procedur. Bo przecież towar niewspólnotowy nie może przemieszczać się po terytorium UE swobodnie.
Monika
agentka83
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 70
Dołączył(a): 11.06.2010 12:24:37
Lokalizacja: Pomorze

Re: Procedura uszlachetniania czynnego

Postprzez Palikij » 29.05.2014 10:39:02

Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie.
Dokładnie tak robimy, tylko że jeden z Funkcjonariuszy , zasugerował że skoro mamy pozwolenie na uszlachetnianie z transferem 3 to możemy pominąć T1-kę...
cały powrotny wywóz może odbyć sie na EX - procedura 3151....
Podpytam jeszcze o możliwość wpisania do pozwolenia Hamburga jako UC zakończenia...
dziękuje i pozdrawiam
Palikij
Palikij
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 5
Dołączył(a): 29.12.2010 10:02:57


Powrót do Gospodarcze procedury celne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron