Procedura odprawy czasowej

W tym miejscu można poruszać tematy związane z: Procedurą składu celnego, Procedurą uszlachetniania czynnego, Procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, Procedurą odprawy czasowej , Procedurą uszlachetniania biernego.

Procedura odprawy czasowej

Postprzez Duszka » 13.09.2009 11:21:58

Procedura odprawy czasowej, będąca jednocześnie gospodarczą procedurą celną, pozwala na przywóz na obszar celny Wspólnoty towarów niewspólnotowych, które będą wykorzystywane przez określony czas uzasadniony celem przywozu, przeznaczonych do powrotnego wywozu po upływie terminu na jaki zostały przywiezione. Korzystanie z tych towarów odbywa się bez dokonywania w nich żadnych zmian, z wyjątkiem zwykłego zużycia wynikającego z używania tych towarów, jednak dopuszczalne są naprawy i konserwacja.
Procedura odprawy czasowej może mieć zastosowanie w systemie całkowitego zwolnienia z należności przywozowych albo częściowego zwolnienia z należności przywozowych.
Wobec towarów objętych procedurą odprawy czasowej nie stosuje się środków polityki handlowej, tzn.ograniczeń lub zakazów stosowanych w przywozie towarów.
Całkowite zwolnienie z należności przywozowych polega na tym, że przy objęciu towaru procedurą nie powstaje obowiązek uiszczenia należności przywozowych. Obowiązek zapłaty tych należności jest zawieszony, ale organ celny w określonych przypadkach może pobrać zabezpieczenie na poczet mogących powstać należności przywozowych oraz należności podatkowych. Zabezpieczenie to jest zwracane w przypadku powrotnego wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Całkowitym zwolnieniem z należności celnych mogą zostać objęte towary określone w art. 556 - 578 Rozporządzenia Wykonawczego do WKC
Częściowe zwolnienie z należności przywozowych udzielane jest dla towarów przywożonych na czas określony, które nie są wymienione w katalogu towarów, które mogą być objęte całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych lub które będąc w nim wymienione, nie spełniają wszystkich określonych dla nich przepisami prawa warunków. Częściowe zwolnienie z należności przywozowych polega na tym, że kwota należności przywozowych do uiszczenia za towary objęte procedurą odprawy czasowej jest iloczynem 3% kwoty obliczonych należności przywozowych w dniu objęcia towaru procedurą oraz ilości miesięcy, w których towary objęte były procedurą odprawy czasowej. Korzystanie z tej formy procedury wiąże się z złożeniem zabezpieczenia na poczet mogącego powstać obowiązku zapłaty należności przywozowych, natomiast obliczony w zgłoszeniu celnym podatek od towarów i usług należy uiścić w chwili objęcia towaru procedurą. Zsumowaną należność za cały okres trwania procedury np. za okres 10 miesięcy oblicza się i pobiera w chwili zgłoszenia towaru do powrotnego wywozu.
Pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej
Korzystanie z procedury odprawy czasowej wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego , które wydawane jest na wniosek osoby użytkującej towary lub organizującej ich użytkowanie, ale wyłącznie osobom, które udzielą wszelkich gwarancji niezbędnych do prawidłowego przebiegu procedury. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej konieczne jest wskazanie danych dotyczących identyfikacji przywożonych towarów. Zabezpieczeniem tożsamości towaru może być znak identyfikacyjny np. określone symbole, numery, litery, itp. przy braku takich znaków, zabezpieczeniem identyfikacji towarów może być opis towaru, fotografie, itp.
Organy celne mogą wyrazić zgodę na zastosowanie procedury odprawy czasowej nie upewniając się czy towary mogą zostać zidentyfikowane, jeżeli uwzględniając rodzaj towarów lub zamierzony sposób ich wykorzystania, brak środków identyfikacyjnych nie spowoduje nadużycia tej procedury.
Objęcie procedurą
Towary niewspólnotowe powinny zostać zgłoszone do procedury w urzędzie celnym wskazanym w pozwoleniu, jeżeli jest to pozwolenie wydane z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 67 do RWKC. W przypadku pozwolenia w trybie skróconym, zgłoszenia o objęcie procedurą można dokonać w dowolnym urzędzie celnym. Natomiast w przypadku formy ustnej i innej czynności niż forma pisemna i ustna zasadniczo towary są zgłaszane w urzędzie celnym granicznym. Organy celne mogą uzależnić objęcie towarów procedurą zawieszającą od złożenia zabezpieczenia w celu zapewnienia uiszczenia długu celnego mogącego powstać w stosunku do tych towarów. Zabezpieczenie składane jest w przypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej, z wyjątkiem towarów określonych w załączniku nr 77 do RWKC oraz towarów zgłoszonych z zastosowaniem karnetu ATA i karnetu CPD.
Termin pozostawania towaru pod procedurą wynika z celu przywozu towaru. Jeżeli są to towary przeznaczone na targi lub wystawy, to jest to okres trwania wystawy, z uwzględnieniem czasu jej przygotowania, likwidacji i przygotowania towarów do wywozu. Maksymalny okres trwania procedury wynosi 2 lata, z możliwością jego przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach.
Karnet ATA
Karnet ATA jest stosowany przy czasowym przywozie lub czasowym wywozie towarów pomiędzy państwami będącymi Stronami Konwencji ATA lub Konwencji stambulskiej, czyli obecnie jest stosowany w 62 państwach. Dokument ten dotyczy wyłącznie towarów, które mogą być przywożone w procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności przywozowych. Karnet ten jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, zgłoszeniem celnym i dokumentem zabezpieczającym należności przywozowe. Termin ważności karnetu wynosi 12 miesięcy.
Karnet CPD
Karnet CPD jest stosowany przy czasowym przywozie lub czasowym wywozie środków transportu pomiędzy państwami będącymi Stronami dwóch konwencji celnych dotyczących przewozu pojazdów drogowych oraz Konwencji stambulskiej. Karnet ten jest jednocześnie wnioskiem o wydanie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, zgłoszeniem celnym i dokumentem zabezpieczającym należności przywozowe. Termin ważności karnetu wynosi 12 miesięcy.
Zakończenie procedury
Procedura odprawy czasowej kończy się gdy towary zostaną powrotnie wywiezione poza obszar celny Wspólnoty lub zostanie im nadane nowe przeznaczenie celne. Zakończeniem tej procedury może być objęcie towaru m.in. procedurą składu celnego, uszlachetniania czynnego albo dopuszczenia do obrotu. W przypadku gdy towar objęty procedurą odprawy czasowej nie zostanie powrotnie wywieziony w terminie wyznaczonym w pozwoleniu lub nie zostanie mu nadane w tym terminie inne przeznaczenie celne albo też zostaną naruszone warunki korzystania z tej procedury, to w takiej sytuacji dochodzi do powstania długu celnego wobec tego towaru.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez common31 » 13.10.2009 12:55:23

Witam,
Czy zabezpieczenie dot. odprawy czasowej działa na zasadzie depozytu?

Dziękuje za odpowiedz
common31
Forumowicż
 
Posty: 1
Dołączył(a): 13.10.2009 12:20:07

Postprzez Duszka » 13.10.2009 18:58:13

witaj common31
jeszcze nie jestem agentem celnym i nie wiele wiem jak to się ma w praktyce ale z teorii mogę śmiało odpowiedzieć na twoje pytanie:
TAK - zabezpieczenie to jest zwracane w przypadku powrotnego wywozu towaru poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.
Zabezpieczenie składane jest w celu pokrycia długu celnego który może powstać.
Z pobrania zabezpieczenia organ celny może odstąpić, gdy kwota długu nie przekracza 500 euro.
Zgodnie z art. 193 WKC obowiązują dwie formy zabezpieczenia:
-depozyt w gotówce lub
-w formie gwarancji

jeśli zgłaszasz towar do procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnienie z należności celnych przywozowych organ celny pobierze zabezpieczenie na poczet długu celnego... tak na wszelki wypadek jakbyś nie zgłosił towaru do powrotnego wywozu ;) co wiąże się z przepadkiem depozytu.

to tyle jeśli chodzi o teoretyczną odpowiedź z mojej strony ;) a gdyby teoria nie szła z praktyką w parze to na bank Adrian mnie poprawi i coś tam dorzuci ;)
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez Adrian » 14.10.2009 17:53:49

książkowa odpowiedź, depozyt lub gwarancja
Pozdrawiam
Adrian
Adrian
Administrator
Administrator
 
Posty: 198
Dołączył(a): 22.06.2009 10:34:47


Powrót do Gospodarcze procedury celne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron