Procedura uszlachetniania biernego

W tym miejscu można poruszać tematy związane z: Procedurą składu celnego, Procedurą uszlachetniania czynnego, Procedurą przetwarzania pod kontrolą celną, Procedurą odprawy czasowej , Procedurą uszlachetniania biernego.

Procedura uszlachetniania biernego

Postprzez Duszka » 13.09.2009 11:30:35

Procedura uszlachetniania biernego, będąca gospodarczą procedurą celną, pozwala na dokonanie czasowego wywozu towarów wspólnotowych poza obszar celny Wspólnoty w celu poddania ich procesom uszlachetniania oraz na dopuszczenie do obrotu we Wspólnocie produktów kompensacyjnych powstałych w wyniku takich procesów jak obróbka towarów w tym montaż, składanie lub instalowanie ich w innych towarach, przetwarzanie towarów czy naprawa towarów, w tym ich odnawianie i porządkowanie. W wyniku dopuszczenia do obrotu, produkty kompensacyjne mogą zostać całkowicie lub częściowo zwolnione z należności przywozowych.
Wobec wspólnotowych towarów czasowo wywożonych stosuje się należności celne wywozowe, środki polityki handlowej oraz inne formalności wymagane dla wyprowadzenia towaru wspólnotowego poza obszar celny Wspólnoty.
Procedura uszlachetniania biernego w celu ułatwienia korzystania z tej procedury posiada wyodrębnione szczególne sposoby realizacji poprzez zastosowanie:
- systemu standardowej wymiany, która polega na przywozie produktu zamiennego w miejsce towaru wywiezionego do naprawy, pod warunkiem, że produkt zamienny ma taką samą klasyfikację taryfową, taką samą jakość handlową i takie same parametry techniczne, jak towary wywożone czasowo, jeżeli towar wywożony czasowo był używany przed wywozem produkt zamienny musi być również produktem używanym, możliwe jest odstąpienie od tych warunków, jeżeli produkt zamienny nowy został wydany nieodpłatnie ze względu na zobowiązanie gwarancyjne lub w związku z istnieniem wady fabrycznej
- uprzedniego przywozu produktu zamiennego, który polega na przywozie produktu zamiennego przed wywozem towarów przeznaczonych do naprawy poza obszarem celnym Wspólnoty; w tym przypadku towary, które były przeznaczone go wywozu w celu naprawy, powinny zostać faktycznie wywiezione w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia przyjęcia przez organy celne zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu produktu zamiennego.
Pozwolenie na stosowanie procedury
Korzystanie z procedury uszlachetniania biernego wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego, które może być wydane po złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia określonego w przepisach prawa celnego. Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania oraz wzór pozwolenia określony został w załączniku nr 67 do RWKC. Wzory te składają się z formularza podstawowego i jeżeli jest taka potrzeba, formularza kontynuacyjnego. Pozwolenie określa środki i metody ustalenia, czy produkty kompensacyjne powstały z przetworzenia towarów czasowo wywożonych oraz czy spełnione są warunki zastosowania standardowego systemu wymiany.
Pozwolenie nie zostanie udzielone w stosunku do towarów, które nie mogą zostać objęte procedurą uszlachetniania biernego z powodu wywozu wiążącego się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych lub przed wywozem towary zostały dopuszczone do obrotu z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych ze względu na ich przeznaczenie, albo wywóz wiąże się z udzieleniem zwrotów wywozowych lub innych ulg finansowych stosowanych w ramach wspólnej polityki rolnej
Zakończenie procedury
W sensie prawnym procedura uszlachetniania biernego kończy się w momencie opuszczenia przez towary obszaru celnego Wspólnoty. Produkty kompensacyjne uzyskane w procedurze uszlachetniania biernego przywożone na obszar celny Wspólnoty będą już musiały być zgłaszane np. do procedury dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej.
Jeżeli dopuszczenie do obrotu produktu kompensacyjnego po uszlachetnianiu biernym poprzedzone jest objęciem go procedurą zawieszającą np. procedurą składu celnego, to w celu uzyskania całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności przywozowych konieczne jest zachowanie terminu powrotnego przywozu produktu kompensacyjnego określonego w pozwoleniu na procedurę uszlachetniania biernego.
Całkowite zwolnienie z należności przywozowych
Całkowite zwolnienie z należności przywozowych jest udzielane jedynie w przypadku nieodpłatnej naprawy towaru, o ile udowodniono organom celnym, że naprawa została dokonana nieodpłatnie ze względu na gwarancyjne zobowiązania kontraktowe lub ustawowe, bądź istnienie wady fabrycznej.
Częściowe zwolnienie z należności przywozowych
Częściowe zwolnienie z należności przywozowych ma zastosowanie w przypadku odpłatnej naprawy towaru - należności celne obliczane są w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów naprawy lub w przypadku obróbki albo przetworzenia towaru - należności celne obliczane są poprzez odliczenie od kwoty należności przywozowych za produkty kompensacyjne, kwoty należności przywozowych, które miałyby zastosowanie w tym samym dniu do towarów wywiezionych czasowo albo obliczane są w oparciu o wartość celną równą kwocie kosztów obróbki lub przetworzenia.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Postprzez clerk » 21.03.2010 20:38:58

Wstęp:
Przedsiębiorca z Państwa trzeciego - firma "US", zarejestrowany dla celów VAT w Polsce (nie posiada REGON), jest właścieielm towaru powierzonego do przerobu Spółce "PL" prowadzącej działalnośc gospodarczą w Polsce (spółka ta posiada NIP PL i REGON).
Z ekonomicznych przyczyn, konieczne jest przeprowadzenie pewnego etapu przerobu w Turcji - prosi się więc o zastosowanie uszlachetnienia biernego.

Pytanie: czy ktoś spotkał się z przypadkiem objęcia towaru o podobnym statusie procedurą uszlachetnienia biernego? Jakie warunki musiały być spełnione? - np. udział przedstawicela pośredniego/bezpośredniego z sidziba w UE itp. Chodzi mi głównie o zgodne z prawem uzyskanie pozwolenia, które z definicji może być wydane tylko podmiotowi mającemu siedzibę na terenie wspólnoty. Przerób pod uszlachetnieniem biernym miałaby charakter płatny.
UWAGA! Nie interesują mnie suche artykuły z WKC i RWKC - te znam. Proszę o przykłady z "żywej" praktyki.
Avatar użytkownika
clerk
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 31
Dołączył(a): 14.10.2009 20:47:18

Postprzez MartaU » 12.12.2010 12:56:23

w związku z podziałem procedur na przywozowe i w wywozie mam rozumieć że procedura uszlachetniania biernego jest jedyną z gospodarczych procedur w wywozie? Czy są inne procedury gospodarcze w których stosuje się należności celne wywozowe?
MartaU
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 4
Dołączył(a): 15.11.2010 20:26:28

Postprzez tess00 » 12.12.2010 17:16:18

clerk , trochę mało szczegółów, rozumiem ,że towar przyjedzie na uszlachetnienie czynne do Polski? podaję link-tu jest wzmianka o wydawaniu (str.2) pozwoleń na Ucz osobom ze Wspólnoty i spoza oraz objęciu towaru kolejną procedurą , może choć tyle informacji, temat skomplikowany :

http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_cel ... czynne.pdf
Avatar użytkownika
tess00
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 45
Dołączył(a): 25.10.2010 17:14:13
Lokalizacja: śląskie

Postprzez Nynka » 11.01.2011 07:34:49

mam pytanie dot technicznych spraw tworzenia zgłoszeń celnych w przypadku uszlachetniania biernego- może ktoś będzie wiedział, lub jeszcze lepiej: zna to z praktyki.....
a sprawa jest tego typu: pracuję w firmie produkcyjnej, która ma pozwolenie na uszlachetnianie bierne i wysyła towary do uszlachetniania na Ukrainę- do tej pory robiła wszystko dla nas agencja celna, jednak teraz ja mam sie tym wszystkim zająć - program do tworzenia SAD-ów wiadomo że będzie potrzebny, ale słyszałam że dodatkowo również jest jakiś program komput.konkretnie do uszlachetniania (korzystają z niego agencje celne), bo inaczej bez niego nie można się połapać; co z sad-ami wywozowymi w przypadku tworzenia importowego- czy nr sadu na ktorym to wyjechało należy podawać w zgłoszeniu ?
I jeszcze pytanie dot samej procedury: na pozwoleniu są podane ilości materiałów do wywozu- czy przy przywozach produktów kompensacyjnych należy to rozliczać/saldować: ile wyjechalo, ile wjechało kompensacyjnych z nich wytworzonych, czy nalezy pilnować ilości wywożonych w konfrontacji z przywożonymi produktami kompensacyjnym.
Nie mam zupełnie doświadczenia z tą procedurą i mam twardy orzech do zgryzienia, jak to wszystko robić, dlatego każda informacja jest dla mnie cenna, nawet taka o którą nie pytam- po prostu może nawet nie wiem że należy zapytać, bo jest coś bardzo istotnego.
Proszę każdego kto ma wiedzę / doświaczenie praktyczne o wskazówki
Nynka
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 13
Dołączył(a): 17.12.2010 22:55:17

Postprzez tomek_pawelski » 28.01.2011 23:49:33

Nynka napisał(a):mam pytanie dot technicznych spraw tworzenia zgłoszeń celnych w przypadku uszlachetniania biernego- może ktoś będzie wiedział, lub jeszcze lepiej: zna to z praktyki.....
a sprawa jest tego typu: pracuję w firmie produkcyjnej, która ma pozwolenie na uszlachetnianie bierne i wysyła towary do uszlachetniania na Ukrainę- do tej pory robiła wszystko dla nas agencja celna, jednak teraz ja mam sie tym wszystkim zająć - program do tworzenia SAD-ów wiadomo że będzie potrzebny, ale słyszałam że dodatkowo również jest jakiś program komput.konkretnie do uszlachetniania (korzystają z niego agencje celne), bo inaczej bez niego nie można się połapać; co z sad-ami wywozowymi w przypadku tworzenia importowego- czy nr sadu na ktorym to wyjechało należy podawać w zgłoszeniu ?
I jeszcze pytanie dot samej procedury: na pozwoleniu są podane ilości materiałów do wywozu- czy przy przywozach produktów kompensacyjnych należy to rozliczać/saldować: ile wyjechalo, ile wjechało kompensacyjnych z nich wytworzonych, czy nalezy pilnować ilości wywożonych w konfrontacji z przywożonymi produktami kompensacyjnym.
Nie mam zupełnie doświadczenia z tą procedurą i mam twardy orzech do zgryzienia, jak to wszystko robić, dlatego każda informacja jest dla mnie cenna, nawet taka o którą nie pytam- po prostu może nawet nie wiem że należy zapytać, bo jest coś bardzo istotnego.
Proszę każdego kto ma wiedzę / doświaczenie praktyczne o wskazówkiNO I TU MOI AGENCI CELNI MAMY PRZYKLAD OSZCZEDNOSCI FIRM oczwiscie nic do ciebie nie mamy

co jest otrzebne

1/ Eori
2/ Klucze celina ecs

www.e-clo.pl
3/ program do tworzenia zgloszeni celnych np HUZAR
4 /do rozliczenia proc gospodarczej w UCZB dodatkowy modół
5/ dokupic do Huzara moduł TIR bo Ukraina , Balorus,Rosja, Turcja na karnetach jadą

dodatkowo nalezy mic klucz podpis elektroniczny NCTS

KOSZT

www.huzar.pl

ok 5000 tysiaków + aktualizacje co roku jakies 1500


w pełni zrozumienia noowe stanowisko pracy itd powierzaja sprawe uszlachetnienia biernego i calego tego bajzlu osobie w firmie jako datkowe obowiazki w ramach cieć kosztów rezygnująć z profesjonalnej obslugi ile by nie kosztowoała SZOK

Prezesi nie maja pojecia ile kosztuja Kary za nierozliczenia procedury lub niedochowania terminu wywozu towaru

Powodzenia

u mnie w mojej agencji

ECS -180
karnet 100
rozliczenie procedury do sadu 150
cmr 30
swiadectwo pochpdzenia 50

suma 1 sztuka 410 pln :)


IMP po uszlachetnieniu

sad 180

rozliczenie WBZ-200+ rozliczenia
tomek_pawelski
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 60
Dołączył(a): 28.10.2009 21:29:30
Lokalizacja: Mszków


Powrót do Gospodarcze procedury celne

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron