Niekompletne zgłoszenie celne

Tu możesz porozmawiać na temat form procedur uproszczonych oraz sposobu uzyskania pozwolenia na ich stosowanie.

Niekompletne zgłoszenie celne

Postprzez Duszka » 13.09.2009 19:49:08

Procedura uproszczona w formie niekompletnego zgłoszenia celnego nie wymaga uzyskania wcześniejszego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej, a przeznaczona jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń w formie pisemnej w sytuacji gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Procedura uproszczona w tej formie pozwala organom celnym na przyjęcie w należycie uzasadnionych wypadkach zgłoszenia celnego nie zawierającego wszystkich wymaganych danych lub zgłoszenia, do którego nie załączono wszystkich niezbędnych danych.
Uwaga !!!
Niekompletne zgłoszenie celne może zostać złożone tylko w przypadku zgłaszania towarów do procedury dopuszczenia do obrotu i procedury wywozu dlatego:
- zgłoszenie celne musi zostać złożone zawsze wraz z przedstawieniem towaru,
- zgłoszenie musi zostać złożone w formie zgłoszenia papierowego, zgłoszenie uzupełniające powinno zostać złożone w formie zgłoszenia elektronicznego.

Zgłoszenie celne w tej formie żeby zostało przyjęte przez organ celny musi przynajmniej zawierać dane, które są niezbędne dla identyfikacji towarów i tak w przypadku:
- dopuszczenia do obrotu – Jednolity Dokument Administracyjny SAD sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania i stosowania dokumentu SAD musi mieć wypełnione pola: 1 (pierwsza i druga część pola) 14 , 21 (w części dotyczącej przynależności państwowej) 31, 37, 40, 44, 47, 54 (miejsce i data, nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela)
- wywozu - Jednolity Dokument Administracyjny SAD sporządzony zgodnie z instrukcją wypełniania i stosowania dokumentu SAD musi mieć wypełnione pola: 1 (pierwsza i druga część pola) 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 (tylko w zakresie dokumentów oraz informacji dodatkowych) 47 (obliczenie opłat jeśli występują należności wywozowe) 54 (miejsce i data, nazwisko zgłaszającego lub przedstawiciela)
Wymagane formalne
Towary powinny być oznakowanie na tyle dokładnie aby umożliwić organom celnym natychmiastowe i jednoznaczne określenie pozycji lub podpozycji Nomenklatury Scalonej. W przypadku kiedy towary podlegają należnościom ad valorem, należy podać ich wartość a jeśli zgłaszający nie jest w stanie zadeklarować wartości należy prowizorycznie wskazać wartość, którą organy celne mogą zaakceptować biorąc pod uwagę elementy, którymi dysponuje zgłaszający. Niezbędne jest również podanie wszystkich potrzebnych elementów dla identyfikacji towarów i zastosowania przepisów regulujących ich dopuszczenie do obrotu a także dla ustalenia zabezpieczenia od złożenia, którego może być uzależnione zwolnienie towarów.
Na uzasadnioną prośbę zgłaszającego organy celne mogą przyjąć zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu lub do wywozu w wypadku braku koniecznych dokumentów ale do zgłoszenia celnego muszą być dołączone przynajmniej te dokumenty, których przedłożenie jest niezbędne dla dopuszczenia towarów do obrotu. Zgłoszenie może zostać przyjęte w drodze odstępstwa i pod warunkiem, że zgłaszający zapewni organy celne w formie pisemnego oświadczenia zawartego w polu 44 zgłoszenia celnego, że:
- odpowiednie dokumenty istnieją i nie utraciły ważności
- dokumenty nie zostały dołączone do zgłoszenia ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu
- jakiekolwiek opóźnienie w przyjęciu zgłoszenia uniemożliwiłoby dopuszczenie towarów go obrotu lub spowodowałoby objęcie towarów wyższą stawką celną
Organy celne po przyjęciu zgłoszenia w formie niekompletnego zgłoszenia celnego wyznaczają zgłaszającemu termin nieprzekraczający 30 dni licząc od dnia jego przyjęcia na dostarczenia brakujących dokumentów. Termin ten na uzasadniony wniosek zgłaszającego może zostać przedłużony do 4 miesięcy. Do każdego zgłoszenia niekompletnego należy złożyć zgłoszenie uzupełniające zawierające wszystkie elementy wymagana dla zgłoszenia kompletnego.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Powrót do Procedury uproszczone

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron