Wpisanie towarów do ewidencji - procedura w miejscu

Tu możesz porozmawiać na temat form procedur uproszczonych oraz sposobu uzyskania pozwolenia na ich stosowanie.

Wpisanie towarów do ewidencji - procedura w miejscu

Postprzez Duszka » 13.09.2009 20:38:33

Procedura uproszczona w formie wpisu towaru do ewidencji prowadzonego przez osobę posiadającą pozwolenie na stosowanie tego uproszczenia daje możliwość objęcia towaru procedurą celną lub nadania przeznaczenia celnego, poprzez wpisanie do ewidencji prowadzonego przez podmiot gospodarczy w jego pomieszczeniach w tzw. miejscu uznanym. Oznacza to, że w przypadku np. przywozu towaru spoza obszaru celnego Wspólnoty towar ten jest bezpośrednio dostarczany do siedziby podmiotu, bez obowiązku przedstawiania go w urzędzie celnym.
Uwaga !!!
W przypadku stosowania wpisu towarów do ewidencji konieczne jest wcześniejsze uzyskanie pozwolenia i wpis do ewidencji ma taką samą moc prawną co przyjecie zgłoszenia celnego przez organ celny oraz jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru.
Korzyści wynikające ze stosowania procedury w miejscu:
- Towar zamiast do urzędu celnego jest dostarczany bezpośrednio do wyznaczonego w pozwoleniu miejsca - nie ma obowiązku fizycznego przedstawienia towaru w urzędzie celnym. Funkcjonariusz celny pojawia się tylko w przypadku ewentualnej kontroli towaru. Czynności dokonuje upoważniony pracownik firmy, który samodzielnie zdejmuje lub nakłada zamknięcia celne, drukuje i stempluje dokumenty transportowe;
- Szybkość zgłoszenia celnego po przez wymianę komunikatów między urzędem celnym a osobą posiadającą pozwolenie na stosowanie tego uproszczenia odbywa się za pomocą systemów informatycznych
- Możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę zgody na obejmowanie towarów procedurą celną poza godzinami funkcjonowania urzędu celnego celnego;
- Możliwość korzystania z jednego pozwolenia na terenie kilku państw - "pozwolenie pojedyncze";
- Bez terminowość pozwolenia
Wymagania formalne
Procedura uproszczona poprzez wpis do ewidencji polega na dostarczeniu towaru przez importera lub eksportera do miejsca uznanego przez organ celny określonego w pozwoleniu i powiadomieniu go o dokonaniu tej czynności. Powiadomienie powinno zostać przesłane elektronicznie, faksem lub osobiście oraz zawierać podstawowe informacje o towarze, środku transportu oraz o osobie uprawnionej do stosowania procedury uproszczonej. W odpowiedzi na powiadomienie organ celny potwierdza otrzymanie powiadomienia, w którym zezwala na zwolnienie towarów lub informuje, że towar zostanie poddany kontroli. Po otrzymaniu potwierdzenia osoba uprawniona dokonuje wpisu w prowadzonej przez siebie ewidencji.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Pilne pytanie w sprawie uproszczonej

Postprzez Iwonka » 19.11.2011 19:05:32

Duszko, mam takie pytanie: chcemy (jako firma) korzystać z procedury uproszczonej, którą posiada nasza agencja celna. Chodzi nam o możliwość korzystania z art 33 ustawy vat -rozliczanie vat w deklaracji. Agencja nam powiedziała, że tylko niektóre ich oddziały mają miejsce uznane więc nie wszystkie ich agencje mogą stosować procedurę uproszczoną. Mam pytanie: Czy i dlaczego miejsce uznane jest tak związane z tym czy agencja ma czy nie ma zgodę na procedurę uproszczoną. Czy brak miejsca uznanego oznacza, że agencja nie ma prawa do uproszczonej? Bo ja myślalam, że tu nie ma związku, że nie trzeba mieć miejsca uznanego aby mieć zgodę na stosowanie procedury uproszczoną. Poradź proszę. Dziękuję.
Iwonka
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 10
Dołączył(a): 28.02.2011 19:55:45
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Duszka » 20.11.2011 20:17:30

Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 rozporządzenia Rady nr 2913/92/EWG z dnia 12 października 1992 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) są:
- zgłoszenie niekompletne, zgodnie z art. 253 ust. 1, rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (RWKC)
- zgłoszenie uproszczone, zgodnie z art. 253 ust. 2, Rozporządzenia Wykonawczego,
- procedura w miejscu, zgodnie z art. 253 ust. 3, Rozporządzenia Wykonawczego.

- Procedura uproszczona w formie procedury w miejscu, zgodnie z art. 253 ust. 3 RWKC pozwala na objęcie towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne. Ta forma procedury uproszczonej wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia organu celnego. Zgłaszający może samodzielnie objąć towary daną procedurą celną. W przypadku stosowania procedury w miejscu nie ma obowiązku dostarczania towarów do oddziału celnego (towary znajdują się miejscu realizacji procedury uproszczonej wskazanym w pozwoleniu).
Istnieje wymóg:
prowadzenia rejestru towarów objętych procedurą uproszczoną w procedurach przywozowych, złożenia zabezpieczenia generalnego w procedurze dopuszczenia do obrotu i innych procedurach przywozowych, jeśli jest ono wymagane do objęcia towarów daną procedura celną.

Osoba ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu, składa wniosek do dyrektora izby celnej, właściwej ze względu na lokalizację miejsca, w którym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej.

Iwonka reasumując w przypadku kiedy agencja bądź firma ma zamiar korzystać z procedury uproszczonej w postaci procedury w miejscu to niestety musi postarać się o pozwolenie na jej stosowanie co wiąże się ze spełnieniem wszystkich warunków i kryteriów przez wnioskodawcę które zostały określone w przepisach celnych a jeszcze najlepiej kiedy wnioskodawca posiada status AEO. Inaczej mówiąc jeśli uzyskamy już to nasze pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu to dotyczy ono tylko i wyłącznie miejsca o które wnioskowaliśmy a nie wszystkich naszych oddziałów jeśli mamy kilka oddziałów to składamy wniosek o pozwolenie na stosowanie tej procedury osobno dla każdego oddziału i wszystkie kryteria oraz wymogi tak samo muszą być tam zachowane

czyli w skrócie mówiąc:
procedura uproszczona w miejscu = miejsce uznane przez organy celne i określone w pozwoleniu
cztery oddziały agencji lub firmy = 4 pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w miejscu dla każdego oddziału osobno
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

c.d

Postprzez Iwonka » 21.11.2011 08:29:40

Duszko, bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Ale czy tylko forma uproszczenia "procedura w miejscu" daje możliwość rozliczania vat w deklaracji? Czy mając zgodę na procedurę uproszczoną inną niż procedura w miejscu, przysługuje prawo do rozliczania vat w deklaracji vat7?
Iwonka
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 10
Dołączył(a): 28.02.2011 19:55:45
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Duszka » 21.11.2011 10:02:04

ależ proszę bardzo i polecem się na przyszłość ;)

dla usciślenia Art. 33a znajduje zastosowanie, gdy w związku ze złożeniem zgłoszenia celnego w procedurze uproszczonej (w formie zgłoszenia uproszczonego oraz wpisu do rejestru czyli tak zwanej procedurze w miejscu) powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług związany z importem towaru a tym samym należny będzie podatek VAT.
<<*>><<*>><<*>>
W życiu wielką sztuką jest śmiać się zawsze i wszędzie...
nie żałować tego co było i nie bać się tego co będzie...
Avatar użytkownika
Duszka
Administrator
Administrator
 
Posty: 1564
Dołączył(a): 18.06.2009 18:58:42

Re: Pilne pytanie w sprawie uproszczonej

Postprzez tomek_pawelski » 26.01.2012 23:37:09

Iwonka napisał(a):Duszko, mam takie pytanie: chcemy (jako firma) korzystać z procedury uproszczonej, którą posiada nasza agencja celna. Chodzi nam o możliwość korzystania z art 33 ustawy vat -rozliczanie vat w deklaracji. Agencja nam powiedziała, że tylko niektóre ich oddziały mają miejsce uznane więc nie wszystkie ich agencje mogą stosować procedurę uproszczoną. Mam pytanie: Czy i dlaczego miejsce uznane jest tak związane z tym czy agencja ma czy nie ma zgodę na procedurę uproszczoną. Czy brak miejsca uznanego oznacza, że agencja nie ma prawa do uproszczonej? Bo ja myślalam, że tu nie ma związku, że nie trzeba mieć miejsca uznanego aby mieć zgodę na stosowanie procedury uproszczoną. Poradź proszę. Dziękuję.


Duszka --- tak na marginesie zachowujesz się jak moja naczelniczka UC , co jest napisane w Art w DZ.U to cytujesz może tak trochę z innej strony praktycznej !!!!!!

Iwonka --- juz ci odpowiadam

Jezeli Agencja celna ma proc.uproszczoną to nie znaczy że towar musi byc w miejscu uznanym w jej ddziale na ich mjejscu uznanym by mogli odprawic ci towar w art 33 a w imporcie z zawieszeniem z VAT

i tu wlasnie wychodzi niewiedza Agecji celnych lub niechęć do pomocy

a Agencja celna ktora was obsluguje moze zlozyc wniosek do UC o wyznaczenie kolejnego miejsca Uznanego na terenie Firmy ( Klienta) i z praktycznego punktu widzenia jest tak ze samochod np podstawia sie na miejsce uznane w waszej firmie , agencja celna dokonuje zgloszenia celnego w proc . uproszczonej z zastosowaniem art 33 a podajac kod(miejsca uznane maja swoje KODY) miejsca uznanego
w waszej firmie i idzie odprawa po zwolnieniu towaru , otrzymujecie telefon ze mozna towar rozladowac i zerwac zamkniecia celne i wszytko

Ja mam 5 miejsc uznanych na dopuszczenie do obrotu i wywozu( 5 plombownic do eksportu) ale robie je tylko pod warunkiem dla mojej Agencji by bylo to ekonomicznie uzasadnione czyli mnogosc odpraw , jak firma ma 1 odprawę na tydzien to zapraszam do siebie


tak to wygląda

Tomasz Pawelski
tomek_pawelski
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 60
Dołączył(a): 28.10.2009 21:29:30
Lokalizacja: Mszków

Re: c.d

Postprzez tomek_pawelski » 26.01.2012 23:41:19

Iwonka napisał(a):Duszko, bardzo dziękuję za wyjaśnienie.
Ale czy tylko forma uproszczenia "procedura w miejscu" daje możliwość rozliczania vat w deklaracji? Czy mając zgodę na procedurę uproszczoną inną niż procedura w miejscu, przysługuje prawo do rozliczania vat w deklaracji vat7?


tak

art 76 WKC pkt b,c

B- dokumnety handlowe- niedogodnosc towar musi byc przedstawiony na UC
c-procedura upr. w miejscu- towar przedstawiony w miejscach uznanych posiadacza pozwolenia


PS- Duszka !!!!!!!!!!!!!!!!
tomek_pawelski
Forumowicz
Forumowicz
 
Posty: 60
Dołączył(a): 28.10.2009 21:29:30
Lokalizacja: Mszków


Powrót do Procedury uproszczone

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron